SIFIR ATIK EĞİTİMİ

Cam, kağıt-karton, metal ve plastik gibi değerlendirilebilir malzemenin çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra yeni bir hammadde veya ürüne dönüştürülmesine geri dönüşüm denilmektedir. Üretim ve tüketim alışkanlıklarında yaşanan sürecin bir parçasını oluşturan atıklar, değerlendirilmesi gereken önemli bir konu olarak ön plana çıkmaktadır. Atık yönetiminin ana prensipleri; azalt, yeniden kullan ve geri dönüştürme olmakla birlikte esas olarak atık üretiminin önlenmesi daha önemlidir.

Bu sebeple; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Çocuk Etkinlik Merkezlerinde erken çocukluk eğitimi alan çocuklarımıza ‘’Sıfır Atık’’ konulu eğitim verildi. Eğitimden 17 Çocuk Etkinlik Merkezinden 635 çocuk katılım sağladı. Sıfır Atık konusunda bilgi vermek ve farkındalık oluşturmak için oluşturulan eğitime çocukların ilgisi yoğundu.

Çocuk Etkinlik Merkezlerinde verilen eğitim müfredatı içinde yer alan sıfır atık teması, veli katılımlarıyla hanelerde de desteklenmesi ile çevreye duyarlı, doğa dostu çocuklar yetiştirilmesinde önem arz etmektedir. Bu bağlamda çocuk etkinlik merkezinde kayıtlı çocuklarımızın velilerine zoom programı üzerinden Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm eğitimi verilmiştir. Çevresel boyutta azaltma ve yeniden kullanma temalarının çocuklarda nasıl somutlaştırılacağı ve yetişkinlerin bu boyutta çocuklara rol model olmaları vurgulanmıştır.